Sidor

lördag 14 maj 2011

Fokus på författaren Kim Paffenroth

Författaren Kim Paffenroth (född 1966) bor i Hudson, New York där han lever med sin hustru och två barn. Paffenroth har en lång akademisk karriär bakom sig inom religionsvetenskapen och han blev filosofie doktor vid University of Notre Dame 1995. Han är nu verksam som professor i religionsvetenskap på Iona College. Han har publicerat ett flertal titlar inom ämnesområdet, många avhandlar Augustinus. Bland hans teologiska arbeten kan nämnas A Reader´s Companion to Augustine´s Confessions, Judas; Images of the Lost Disciple, Augustine and Philosophy och Augustine and World Religions.

På sin blogg Gospel of the Living Dead berättar Kim Paffenroth om hur han efter en liten medelålderskris 2006 tog ut en ny kurs i livet och började skriva skönlitteratur inspirerad av bland annat George A Romeros filmer vid sidan av sitt akademiska arbete.

Kim Paffenroth skriver intelligent zombielitteratur. Med det menar jag att han tillhör den kategori författare vars historier har flera dimensioner. Om man vill finns där ett djup att utforska under actioninslagen och skräckskildringarna. Men som med all bra spänningslitteratur går det också bra att bara gotta sig i äventyrligheter och lämna allvaret därhän. I båda fallen tar Paffenroth med läsaren på en rejäl åktur!

En värld befolkad av zombier efter Romeros stilbildande koncept där skildringarna och undertexten är kryddad med influenser från bland annat bibeln, Augustinus och Dante Alighieri, ger läsaren möjlighet till reflektion över etiska och existentiella frågor som varit viktiga för människan alltifrån begynnelsen fram till denna dag. Dante Alighieri och George A Romero vandrar sida vid sida, nu i sällskap av Kim Paffenroth.

Från och med det här inlägget och en tid framåt är det Kim Paffenroth-tema på den här bloggen. Jag kommer att läsa det mesta av författarens publicerade skönlitterära verk och recensera dem. Undantagen är tre noveller som jag valt bort av skilda orsaker. Recensionerna kommer inte att följa kronologin i utgivningen, utan den ordning i vilken jag började och nu fortsätter att läsa böckerna. När jag är färdig kommer jag att ha recenserat nio olika titlar; fyra romaner, en kortroman, en sakprosal, en novell samt två antologier redigerade av Kim Paffenroth.

Innan jag sätter igång med det inleds projektet med en intervju jag haft förmånen att få göra med författaren. Håll till godo, och börja läsa Paffenroth du också om du inte redan är i full gång. Nu kör vi!

Kim Paffenroth bibliografi:

2006 Gospel of the Living Dead - George Romero`s Visions of Hell on Earth (sakprosa)
2007 Dying to Live: A Novel of Life Among the Undead (roman)
2007 History is Dead, redigerad av Kim Paffenroth (antologi)
2008 Thin Them Out med R J Sevin och Julia Sevin (novell)
2008 Dying to Live: Life Sentence (roman)
2009 The World is Dead, redigerad av Kim Paffenroth (antologi)
2009 Buddha in the Box (novell, recenseras ej)
2009 The Covenant (novell, recenseras ej)
2010 Valley of the Dead (The Truth Behind Dante´s Inferno) (roman)
2010 Orpheus and the Pearl, sampublicerad med David Dunwoodys Nevermore (novell)
2010 On the Usefulness of Old Books (novell, recenseras ej)
2011 Dying to Live: Last Rites (roman)
Källor:


Rekommenderad vidareläsning:

Augustinus

Dante Alighieri

George A Romero
http://en.wikipedia.org/wiki/George_A._Romero

In English:

The author Kim Paffenroth (born in 1966) lives in Hudson, New York, with his wife and two children. Paffenroth has a long academic career; he became a PhD in 1995 at the University of Notre Dame. He is now active as a professor of religious studies at Iona College. He has published numerous titles in the subject area, many deals with Augustine . His theological works include: A Reader's Companion to Augustine's Confessions, Judas; Images of the Lost Disciple, Augustine and Philosophy and Augustine and World Religions.

On his blog Gospel of the Living Dead Kim Paffenroth tells about how he, after a little mid-life crisis in 2006, took out a new course in life and began to write fiction inspired by amongst other things George A. Romero 's films in addition to his academic work.

Kim Paffenroth writes intelligent zombie literature. By that I mean that he belongs to the category of writers whose stories have several dimensions. If you want to see it there is depth to explore underneath the action and horror elements. But as with any great horror literature, it is also possible to simply revel in the adventures and leave the seriousness behind. In both cases Paffenroth takes the reader on a ride!

A world populated by zombies of Romero's iconic concept in which stories and text is spiced with inspiration from the Bible, Augustine and Dante Alighieri, gives the reader an opportunity to reflect on the ethical and existential questions that have been important to humans from its very beginning until today. Dante Alighieri and George A. Romero is walking side by side, now in the company of Kim Paffenroth.

As of this post and for some time, it will be a Kim Paffenroth theme on this blog. I will read most of the author's published works of fiction and review them. The exceptions are three short stories that I opted out for various reasons (Buddha in a Box, The Covenant and On the Usefulness of Old Books) . Reviews will not follow the chronology of publication, but the order in which I began and now continue to to read books. When I am finished I will have reviewed nine different titles, four novels, one novella, one non-fiction title, a short story and two anthologies edited by Kim Paffenroth.

This project begins with an interview I had the privilege to do with the author. Please enjoy, and start reading Paffenroth you too if you are not already in full swing. Here we go!

2 kommentarer:

  1. Ett nytt namn för mig - tack för tipset. Jag har lust att kasta mig över beställa-knappen på amazon.com, men försöker besinna mig en stund till...

    SvaraRadera
  2. Men hallå. Du har slängt ut pengar på Recht & Wellington minsann. Då har du råd med Paffenroth också! Hä!

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...